TEXT 9
Editor.txt Guest on 21st November 2020 09:59:43 AM
 1. Jak pouzit JS editor v libovolne aplikaci
 2. -----------------------------------------
 3.  
 4. 1) V hlavicce <head> naincludovat tyto skripty:
 5.  
 6.         jak.js
 7.         editorengine.js
 8.         editorcontrols.js
 9.        
 10. 2) V html strance vytvorit jeden nebo vice <textarea> prvku; kazdy musi mit id!
 11.  
 12. 3) Do stranky vlozit:
 13.  
 14. <script type="text/javascript">
 15.         var controls = [
 16.                 {type:"bold",text:"Bold"},
 17.                 {type:"italic",text:"Italic"},
 18.                 {type:"underline",text:"Underline"},
 19.                 {type:"strikethrough",text:"strikethrough"},
 20.                 {type:"separator"},
 21.                 {type:"subscript",text:"Subscript"},
 22.                 {type:"superscript",text:"Superscript"},
 23.                 {type:"separator"},
 24.                 {type:"justifyleft",text:"Left"},
 25.                 {type:"justifycenter",text:"Center"},
 26.                 {type:"justifyright",text:"Right"},
 27.                 {type:"justifyfull",text:"Full"},
 28.                 {type:"separator"},
 29.                 {type:"indent",text:"Indent"},
 30.                 {type:"outdent",text:"Outdent"},
 31.                 {type:"line",text:"Horizontal Line"},
 32.                 {type:"separator"},
 33.                 {type:"orderedlist",text:"Ordered list"},
 34.                 {type:"unorderedlist",text:"Unordered list"},
 35.                 {type:"separator"},
 36.                 {type:"image",text:["Image","Image URL:"]},
 37.                 {type:"link",text:["Link","Target URL:"]},
 38.                 {type:"unlink",text:"Remove Link"},
 39.                 {type:"br"},
 40.                 {type:"forecolor",text:["Foreground Color","Color:"]},
 41.                 {type:"backcolor",text:["Background Color","Color:"]},
 42.                 {type:"html",text:"Edit HTML"},
 43.                 {type:"fontsize",text:"Font Size"},
 44.                 {type:"fontname",text:"Font Name"},
 45.                 {type:"format",text:"Format"}
 46.         ];
 47.        
 48.         var opts = { controls:controls, imagePath:"img/" };
 49.         var e = new JAK.Editor("id",opts);
 50. </script>
 51.  
 52.  
 53. Plugin pro praci s tabulkami:
 54.  
 55.                 {type:"tablecreate",text: ['Vložit novou tabulku', 'Vložit', 'Sloupce', 'Řádky']},
 56.                 {type:"tablewizard",text: ['VytvoÅ™it tabulku', 'Sloupce oddÄ›lujeme tabulátorem, nové řádky klávesou [Enter]','Uložit']},
 57.                 {type:"separator"},
 58.                 {type:"tablerowbefore",text: ['Vložit řádek pÅ™ed']},
 59.                 {type:"tablerowafter",text: ['Vložit řádek za']},
 60.                 {type:"tablerowdelete",text: ['Smazat řádek']},
 61.                 {type:"separator"},
 62.                 {type:"tablecolbefore",text: ['Vložit sloupec pÅ™ed']},
 63.                 {type:"tablecolafter",text: ['Vložit sloupec za']},
 64.                 {type:"tablecoldelete",text: ['Smazat sloupec']},
 65.                 {type:"separator"},
 66.                 {type:"tablesplitcells",text: ['RozdÄ›lit buňky']},
 67.                 {type:"tablemergecells",text: ['Sloučit buňky', 'Sloučit', 'Sloupce', 'Řádky']},
 68.                 {type:"tabledelete",text: ['Smazat tabulku']}
 69.  
 70. Plugin mapy znaku
 71.                 {type:"charmap",text: ['Mapa znaků']}
 72.                
 73. Plugin undo a redo
 74.                 {type:"undo",text: ['ZpÄ›t']},
 75.                 {type:"redo",text: ['Znovu']}

Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.