TEXT   47

configuration v2

By wedlocki on 13th January 2022 08:39:17 PM

 1.  
 2. template:
 3.   - sensor:             # pobiera ze sterownika czas kalibracji i wartość jaką wpisaliśmy. Na tej podstawie liczy zużycie pelletu na sekundę w gramach
 4.       - name: "Zuzycie na sekunde"
 5.         unit_of_measurement: "g/s"
 6.         state: >
 7.           {% set czas = states('sensor.czas_kalibracji') | float %}
 8.           {% set waga = states('sensor.wartosc_kalibracji') | float %}
 9.           {{ (waga/czas) }}
 10.  
 11.   - sensor:     #niestety HA nie ma licznika energii w gramach. Dlatego użyłem gazu i m3. Bez tego zakładka Energia nie widzi sensora
 12.       - name: "gas"
 13.         device_class: 'gas'
 14.         unit_of_measurement: "m³"
 15.         state_class: 'total_increasing'
 16.         state: >
 17.           {% set zuzycie = states('sensor.zuzycie_na_sekunde') | float %}
 18.           {% set czas = states('sensor.czas_pracy_podajnika') | float %}
 19.           {{ (zuzycie*czas)/1000 | float | round (2) }}
 20.  
 21.  
 22.   - sensors:
 23.       status_pieca:
 24.         friendly_name: "Status pieca"
 25.         unit_of_measurement: " "
 26.         value_template: >-
 27.           {% set mapper =  {
 28.               '0' : 'Stop',
 29.               '1' : 'Rozpalanie',
 30.               '2' : 'Praca',
 31.               '3' : 'Wygaszanie',
 32.               '4' : 'Czyszczenie' } %}
 33.           {% set state =  states.sensor.stat_kotla.state %}
 34.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 35.   - sensors:                    #czujnik pracy pieca ma kilka stanów. Wyłączony, rozpalanie, grzanie , wygaszanie i stop.
 36.       status_pieca_digit:     #w tym nowym czujniku interesuje mnie tylko rozpalanie i grzanie, bo tylko wtedy zużywamy paliwo
 37.         friendly_name: "Status pieca cyfrowo"
 38.         unit_of_measurement: " "
 39.         value_template: >-
 40.           {% set mapper =  {
 41.               '0' : '0',
 42.               '1' : '1',
 43.               '2' : '1',
 44.               '3' : '0',
 45.               '4' : '0' } %}
 46.           {% set state =  states.sensor.stat_kotla.state %}
 47.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 48.   - sensors:
 49.       tryb_pieca:
 50.         friendly_name: "Tryb pieca"
 51.         unit_of_measurement: " "
 52.         value_template: >-
 53.           {% set mapper =  {
 54.               '0' : 'Ręczny',
 55.               '1' : 'Auto',
 56.               '2' : 'Alarmowy' } %}
 57.           {% set state =  states.sensor.try_pieca.state %}
 58.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 59.  
 60. binary_sensor: # dodałem nowe encje jako binary. Wtedy w zakładkach działa kolorowanie w zależności czy czujnik jest on czy off
 61.   - platform: template
 62.     sensors:
 63.       pompa_cwu:
 64.         friendly_name: "Pompa CWU"
 65.         device_class: light
 66.         value_template: '{{ states("sensor.pompa_cwu") | float > 0 }}'
 67.   - platform: template
 68.     sensors:
 69.       pompa_co:
 70.         friendly_name: "Pompa CO"
 71.         device_class: light
 72.         value_template: '{{ states("sensor.pompa_co") | float > 0 }}'
 73.   - platform: template
 74.     sensors:
 75.       piec_praca:
 76.         friendly_name: "Piec praca"
 77.         device_class: light
 78.         value_template: '{{ states("sensor.status_pieca_digit") | float > 0 }}'
 79.  
 80.                                                   # Odczyt temperatur
 81.   - platform: rest
 82.     name: Temperatura zewnętrzna
 83.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tzew_value
 84.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 85.     unit_of_measurement: "°C"
 86.   - platform: rest
 87.     name: Temperatura spalin
 88.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tsp_value
 89.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 90.     unit_of_measurement: "°C"
 91.   - platform: rest
 92.     name: Temperatura kotła
 93.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tkot_value
 94.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 95.     unit_of_measurement: "°C"
 96.   - platform: rest
 97.     name: Temperatura CWU
 98.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tcwu_value
 99.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1)}}'
 100.     unit_of_measurement: "°C"
 101.   - platform: rest
 102.     name: Temperatura salon
 103.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&twew_value
 104.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1)}}'
 105.     unit_of_measurement: "°C"
 106.  
 107.  
 108.                                                 #tryb pracy pieca
 109.   - platform: rest
 110.     name: try_pieca
 111.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tryb_auto_state
 112.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 113.     unit_of_measurement: "°C"
 114.  
 115.  
 116.                                         #stan kotła
 117.   - platform: rest
 118.     name: stat_kotla
 119.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_status
 120.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 121.     unit_of_measurement: "Status"
 122.  
 123.     #------------------ POMPY
 124.   - platform: rest
 125.     name: pompa_co
 126.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&out_pomp1      
 127.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 128.   - platform: rest
 129.     name: pompa_cwu
 130.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&out_cwu      
 131.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 132.  
 133.                                         #poziom paliwa
 134.   - platform: rest
 135.     name: fuel_level
 136.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&fuel_level
 137.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 138.     unit_of_measurement: "%"
 139.  
 140.                                 #data następnego zasypu
 141.   - platform: rest
 142.     name: data_zasypu
 143.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time      
 144.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 145.   - platform: template
 146.     sensors:
 147.       data_nast_zasypu:
 148.         friendly_name: "Data następnego zasypu"
 149.         value_template: '{{ states("sensor.data_zasypu") | int | timestamp_custom("%d-%m-%y") }}'
 150.  
 151.                         #ilość spalanego paliwa na godzinę.
 152.   - platform: rest
 153.     name: Fuel_flow
 154.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_fuel_flow
 155.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 156.     unit_of_measurement: "kg/h"
 157.    
 158.                         # rzeczy niezbędne do wyliczenia ilości spalanego paliwa na sekundę
 159.   - platform: rest
 160.     name: Czas_pracy_podajnika
 161.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pod_run_time
 162.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 163.     unit_of_measurement: "s"
 164.  
 165.   - platform: rest
 166.     name: Czas_kalibracji
 167.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_calib_time
 168.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 169.     unit_of_measurement: "s"
 170.   - platform: rest
 171.     name: Wartosc_kalibracji
 172.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_calib_perf
 173.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 174.     unit_of_measurement: "g"
 175.  
 176.  
 177.  
 178.     # alarmy
 179.   - platform: rest
 180.     name: alarm_rozpalanie
 181.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_rozp      
 182.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 183.   - platform: rest
 184.     name: alarm_podajnik_zaplon
 185.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_pod_zaplon      
 186.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 187.  
 188.   - platform: rest
 189.     name: alarm_temp_kotla
 190.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_tkot_90      
 191.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 192.   - platform: rest
 193.     name: alarm_temp_podajnik
 194.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_tpod_hi      
 195.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 196.  
 197.  
 198.                         # encje niezbędne dla zakładki Energia. Niestety liczy jako GAZ no ale HA nie ma możliwości wybrać pelletu
 199. utility_meter:
 200.  
 201.     gas_hourly:
 202.         name: Pellet Godz
 203.         source: sensor.gas
 204.         cycle: hourly
 205.     gas_daily:
 206.         name: Pellet Dzień
 207.         source: sensor.gas
 208.         cycle: daily
 209.     gas_weekly:
 210.         name: Pellet Tydz
 211.         source: sensor.gas
 212.         cycle: weekly
 213.     gas_monthly:
 214.         name: Pellet Mies
 215.         source: senssensor.gas
 216.         cycle: monthly
 217.     gas_yearly:
 218.         name: Pellet Rok
 219.      
 220. Modify Paste
 221. Untitled
 222.  
 223. Plain Text
 224. themes: !include_dir_merge_named themes
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230. template:
 231.   - sensor:             # pobiera ze sterownika czas kalibracji i wartość jaką wpisaliśmy. Na tej podstawie liczy zużycie pelletu na sekundę w gramach
 232.       - name: "Zuzycie na sekunde"
 233.         unit_of_measurement: "g/s"
 234.         state: >
 235.           {% set czas = states('sensor.czas_kalibracji') | float %}
 236.           {% set waga = states('sensor.wartosc_kalibracji') | float %}
 237.           {{ (waga/czas) }}
 238.  
 239.   - sensor:     #niestety HA nie ma licznika energii w gramach. Dlatego użyłem gazu i m3. Bez tego zakładka Energia nie widzi sensora
 240.       - name: "gas"
 241.         device_class: 'gas'
 242.         unit_of_measurement: "m³"
 243.         state_class: 'total_increasing'
 244.         state: >
 245.           {% set zuzycie = states('sensor.zuzycie_na_sekunde') | float %}
 246.           {% set czas = states('sensor.czas_pracy_podajnika') | float %}
 247.           {{ (zuzycie*czas)/1000 | float | round (2) }}
 248.  
 249.  
 250.   - sensors:
 251.       status_pieca:
 252.         friendly_name: "Status pieca"
 253.         unit_of_measurement: " "
 254.         value_template: >-
 255.           {% set mapper =  {
 256.               '0' : 'Stop',
 257.               '1' : 'Rozpalanie',
 258.               '2' : 'Praca',
 259.               '3' : 'Wygaszanie',
 260.               '4' : 'Czyszczenie' } %}
 261.           {% set state =  states.sensor.stat_kotla.state %}
 262.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 263.   - sensors:                    #czujnik pracy pieca ma kilka stanów. Wyłączony, rozpalanie, grzanie , wygaszanie i stop.
 264.       status_pieca_digit:     #w tym nowym czujniku interesuje mnie tylko rozpalanie i grzanie, bo tylko wtedy zużywamy paliwo
 265.         friendly_name: "Status pieca cyfrowo"
 266.         unit_of_measurement: " "
 267.         value_template: >-
 268.           {% set mapper =  {
 269.               '0' : '0',
 270.               '1' : '1',
 271.               '2' : '1',
 272.               '3' : '0',
 273.               '4' : '0' } %}
 274.           {% set state =  states.sensor.stat_kotla.state %}
 275.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 276.   - sensors:
 277.       tryb_pieca:
 278.         friendly_name: "Tryb pieca"
 279.         unit_of_measurement: " "
 280.         value_template: >-
 281.           {% set mapper =  {
 282.               '0' : 'Ręczny',
 283.               '1' : 'Auto',
 284.               '2' : 'Alarmowy' } %}
 285.           {% set state =  states.sensor.try_pieca.state %}
 286.           {{ mapper[state] if state in mapper else 'Unknown' }}
 287.  
 288. binary_sensor: # dodałem nowe encje jako binary. Wtedy w zakładkach działa kolorowanie w zależności czy czujnik jest on czy off
 289.   - platform: template
 290.     sensors:
 291.       pompa_cwu:
 292.         friendly_name: "Pompa CWU"
 293.         device_class: light
 294.         value_template: '{{ states("sensor.pompa_cwu") | float > 0 }}'
 295.   - platform: template
 296.     sensors:
 297.       pompa_co:
 298.         friendly_name: "Pompa CO"
 299.         device_class: light
 300.         value_template: '{{ states("sensor.pompa_co") | float > 0 }}'
 301.   - platform: template
 302.     sensors:
 303.       piec_praca:
 304.         friendly_name: "Piec praca"
 305.         device_class: light
 306.         value_template: '{{ states("sensor.status_pieca_digit") | float > 0 }}'
 307.  
 308.                                                   # Odczyt temperatur
 309.   - platform: rest
 310.     name: Temperatura zewnętrzna
 311.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tzew_value
 312.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 313.     unit_of_measurement: "°C"
 314.   - platform: rest
 315.     name: Temperatura spalin
 316.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tsp_value
 317.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 318.     unit_of_measurement: "°C"
 319.   - platform: rest
 320.     name: Temperatura kotła
 321.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tkot_value
 322.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1) }}'
 323.     unit_of_measurement: "°C"
 324.   - platform: rest
 325.     name: Temperatura CWU
 326.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tcwu_value
 327.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1)}}'
 328.     unit_of_measurement: "°C"
 329.   - platform: rest
 330.     name: Temperatura salon
 331.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&twew_value
 332.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | round(1)}}'
 333.     unit_of_measurement: "°C"
 334.  
 335.  
 336.                                                 #tryb pracy pieca
 337.   - platform: rest
 338.     name: try_pieca
 339.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&tryb_auto_state
 340.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 341.     unit_of_measurement: "°C"
 342.  
 343.  
 344.                                         #stan kotła
 345.   - platform: rest
 346.     name: stat_kotla
 347.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_status
 348.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 349.     unit_of_measurement: "Status"
 350.  
 351.     #------------------ POMPY
 352.   - platform: rest
 353.     name: pompa_co
 354.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&out_pomp1      
 355.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 356.   - platform: rest
 357.     name: pompa_cwu
 358.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&out_cwu      
 359.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 360.  
 361.                                         #poziom paliwa
 362.   - platform: rest
 363.     name: fuel_level
 364.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&fuel_level
 365.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 366.     unit_of_measurement: "%"
 367.  
 368.                                 #data następnego zasypu
 369.   - platform: rest
 370.     name: data_zasypu
 371.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time      
 372.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 373.   - platform: template
 374.     sensors:
 375.       data_nast_zasypu:
 376.         friendly_name: "Data następnego zasypu"
 377.         value_template: '{{ states("sensor.data_zasypu") | int | timestamp_custom("%d-%m-%y") }}'
 378.  
 379.                         #ilość spalanego paliwa na godzinę.
 380.   - platform: rest
 381.     name: Fuel_flow
 382.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_fuel_flow
 383.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 384.     unit_of_measurement: "kg/h"
 385.    
 386.                         # rzeczy niezbędne do wyliczenia ilości spalanego paliwa na sekundę
 387.   - platform: rest
 388.     name: Czas_pracy_podajnika
 389.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pod_run_time
 390.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 391.     unit_of_measurement: "s"
 392.  
 393.   - platform: rest
 394.     name: Czas_kalibracji
 395.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_calib_time
 396.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 397.     unit_of_measurement: "s"
 398.   - platform: rest
 399.     name: Wartosc_kalibracji
 400.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&pl_calib_perf
 401.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 402.     unit_of_measurement: "g"
 403.  
 404.  
 405.  
 406.     # alarmy
 407.   - platform: rest
 408.     name: alarm_rozpalanie
 409.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_rozp      
 410.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 411.   - platform: rest
 412.     name: alarm_podajnik_zaplon
 413.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_pod_zaplon      
 414.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 415.  
 416.   - platform: rest
 417.     name: alarm_temp_kotla
 418.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_tkot_90      
 419.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 420.   - platform: rest
 421.     name: alarm_temp_podajnik
 422.     resource: http://login:haslo@192.168.0.0/getregister.cgi?device=0&alarm_tpod_hi      
 423.     value_template: '{{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}'
 424.  
 425.  
 426.                         # encje niezbędne dla zakładki Energia. Niestety liczy jako GAZ no ale HA nie ma możliwości wybrać pelletu
 427. utility_meter:
 428.  
 429.     gas_hourly:
 430.         name: Pellet Godz
 431.         source: sensor.gas
 432.         cycle: hourly
 433.     gas_daily:
 434.         name: Pellet Dzień
 435.         source: sensor.gas
 436.         cycle: daily
 437.     gas_weekly:
 438.         name: Pellet Tydz
 439.         source: sensor.gas
 440.         cycle: weekly
 441.     gas_monthly:
 442.         name: Pellet Mies
 443.         source: senssensor.gas
 444.         cycle: monthly
 445.    

Raw Paste


Login or Register to edit or fork this paste. It's free.