JAVASCRIPT   87
default_nav.js
Guest on 19th April 2022 12:57:22 AM


 1. //================================================================================  
 2. // default_nav.js
 3. //================================================================================  
 4.  
 5. //!IMPORTANT! Must be set in Page HTML or here
 6. //var mediaLgArr = [ "About|Dropdown", "Contact|Dropdown" ];
 7. //var mediaMdArr = [ "About|Dropdown", "Contact|Dropdown" ];
 8. //var mediaSmArr = [ "About|Dropdown", "Contact|Dropdown" ];
 9. //var mediaXsArr = [ "About|Dropdown", "Contact|Dropdown" ];
 10.  
 11. //var mediaSliderLg = [ "Slide_Img-1 Sm|uploads/homepage_slider/elp003.jpg", "Slide_Img-2 Sm|uploads/homepage_slider/emily-loving-photography-food-hospitality-05.jpg" ];
 12. //var mediaSliderMm = [ "Slide_Img-1 Sm|uploads/homepage_slider/elp003.jpg", "Slide_Img-2 Sm|uploads/homepage_slider/emily-loving-photography-food-hospitality-05.jpg" ];
 13. //var mediaSliderSm = [ "Slide_Img-1 Sm|uploads/homepage_slider/elp003.jpg", "Slide_Img-2 Sm|uploads/homepage_slider/emily-loving-photography-food-hospitality-05.jpg" ];
 14. //var mediaSliderXs = [ "Slide_Img-1 Sm|uploads/homepage_slider/elp003.jpg", "Slide_Img-2 Sm|uploads/homepage_slider/emily-loving-photography-food-hospitality-05.jpg" ];
 15.  
 16.  
 17. var mediaTypes = [ "lg","md","sm","xs" ]; // should be built from config $Media_Types ?
 18.  
 19.  
 20. //================================================================================  
 21. // Start Set Global Variables
 22. //================================================================================  
 23.  
 24. var mediaType;
 25.  
 26.  
 27.  
 28. var mediaSliderArr;
 29.  
 30. var sliderMQImgReplace = 'false'; //set in config file
 31. var mediaSliderLg;
 32. var mediaSliderMd;
 33. var mediaSliderSm;
 34. var mediaSliderXs;
 35.  
 36.  
 37. var loadComplete = "false";
 38.  
 39. var dataTimeout;  
 40. var messageDataTimeout;
 41. var messageDelayOnLoad;
 42. var delayOnLoadTimeout = 0;
 43.  
 44.  
 45. var dataInpageAjax;
 46.  
 47. var progTriggerFancybox = "false";
 48. var progTriggerColorbox = "false";
 49. var progTriggerInpage = "false";
 50. var progTriggerFullpage = "false";
 51.  
 52. var defaultFullpageLg;
 53. var defaultFullpageMd;
 54. var defaultFullpageSm;
 55. var defaultFullpageXs;
 56.  
 57. var defaultFullpageTimeout;
 58. var defaultFullpageTitle;
 59. var defaultFullpageAjax;
 60.  
 61. var dataFullpageAjax;
 62. var fullpageCloseClick;
 63.  
 64. var displayFullpageDiv;
 65.  
 66. var displayNoneDivs;
 67. var displayNoneDivsLg;
 68. var displayNoneDivsMd;
 69. var displayNoneDivsSm;
 70. var displayNoneDivsXs;
 71.  
 72. var displayBlockDivs;
 73. var displayBlockDivsLg;
 74. var displayBlockDivsMd;
 75. var displayBlockDivsSm;
 76. var displayBlockDivsXs;
 77.  
 78. //
 79. var cookieSecs = "";
 80. var cookieMins = "";
 81. var cookieHours = "";
 82. var cookieDays = "";
 83. var cookieExp = "";
 84. var cookieName = "";
 85. var cookieValue = "";
 86. var cookiePath = "";
 87. //
 88.  
 89.  
 90. var glbFullpageId = "";
 91.  
 92. //================================================================================  
 93. // End Set Global Variables
 94. //================================================================================  
 95.  
 96. //alert('testing...');
 97.  
 98. //if(typeof targetDivID === 'undefined') {
 99.   //alert('UNDEFINED');
 100. //}
 101.  
 102. //================================================================================  
 103. // Start $(document).ajaxComplete Initialize
 104. //================================================================================  
 105. $( document ).ajaxComplete(function() {
 106.  
 107. //  //alert('ajax complete!');
 108. //
 109. //  initialize(); // initalize google maps poop
 110. //
 111. //  //defaultNavInit();
 112.  
 113. // ========================================
 114. //  start Change Modal Content from Open Modal
 115. // ========================================
 116.   $('.change_modal').click(function(){
 117.  
 118.     //ex:  #modal-todays-menu
 119.     var changeModalId =  $(this).attr('data-mchange-id');
 120.     var changeMIdPound = '#' + changeModalId;  
 121.     //alert('changeMIdPound ' + changeMIdPound);
 122.  
 123.      var changeModalContainer =  $(this).attr('data-changediv-id');
 124.      var changeModalAjax =  $(this).attr('data-modal-ajax');
 125.      var changeModalTitle = $(this).attr('data-modal-title');
 126.      var changeDivId = $(this).attr('data-changediv-id');
 127.  
 128.     //alert('changeModalTitle: ' + changeModalTitle);
 129.     //alert('changeModalAjax: ' + changeModalAjax);
 130.     //alert('changeDivId: ' + changeDivId);
 131.  
 132.     $(changeMIdPound + ' .modal-title').html(changeModalTitle);
 133.  
 134.     if (typeof changeDivId !== 'undefined' && changeDivId !="") {
 135.       changeDivId = "#" + changeDivId;
 136.       $(changeDivId).load(changeModalAjax);
 137.  
 138.     } else {
 139.       $(changeMIdPound + ' .modal-body').load(changeModalAjax);
 140.     }
 141.  
 142.     $(changeMIdPound).modal('show');
 143.  
 144.     stopPropagation();
 145.  
 146.   });
 147. // ========================================
 148. //  end Change Modal Content from Open Modal
 149. // ========================================
 150.  
 151.  
 152.  
 153. });
 154. //================================================================================  
 155. // End $(document).ajaxComplete Initialize
 156. //================================================================================  
 157.  
 158. //================================================================================  
 159. // Start Outside $(document).ready
 160. //================================================================================  
 161.  
 162.  
 163. // ========================================
 164. //  start Get Media Query Type
 165. // ========================================
 166.  
 167.   //==================== start function Get Bootstrap Media Query Type
 168.  
 169.   //Large desktop
 170.   //@media (min-width: 1200px) { ... }
 171.   //
 172.   //Portrait tablet to landscape and desktop */
 173.   //@media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) { ... }
 174.   //
 175.   //Landscape phone to portrait tablet */
 176.   //@media (max-width: 767px) { ... }
 177.   //
 178.   //Landscape phones and down */
 179.   //@media (max-width: 480px) { ... }
 180.  
 181.   function getMediaType() {
 182.  
 183.  
 184.     //===== LG > 1200
 185.     if ($(this).width() >= 1200) {
 186.       //alert('LG this >= 1200px!');
 187.       mediaType='lg';
 188.     }
 189.     //===== 1200 > Md > 992
 190.     else if ($(this).width() < 1200 && $(this).width()>= 992) {
 191.       //alert('MD 1200 > this >= 992!');
 192.       mediaType='md';
 193.     }
 194.     //===== 992 > Sm > 768
 195.     else if ($(this).width() < 992 && $(this).width()>= 768) {
 196.      // alert('SM 992 > this >= 768!');
 197.       mediaType='sm';
 198.     }
 199.     //===== 768 > Xs
 200.     else if ($(this).width() < 768) {
 201.       //alert('XS 768 > this !');
 202.       mediaType='xs';
 203.     }
 204.    
 205.     // phone portrait and landscape
 206.     if ($(this).width() < 768 && $(this).width() > 480) {
 207.       //alert('sm MS 768 > this > 480!');
 208.     }
 209.     else if ($(this).width() <= 480) {
 210.       //alert('sm XS <= 480!');
 211.     }
 212.  
 213.  
 214.   }// end getMediaType
 215.  
 216.   //==================== end function Get Bootstrap Media Query Type
 217.  
 218. // ========================================
 219. //  end Get Media Query Type
 220. // ========================================
 221.  
 222.  
 223. // ========================================
 224. //  start Set Onload Page Box
 225. // ========================================
 226.  
 227. var onLoadModal = "false";
 228. var onLoadFancybox = "false";
 229. var onLoadColorbox = "false";
 230. var onLoadInpage = "false";
 231. var onLoadFullpage = "false";
 232.  
 233. var onLoadBox;
 234.  
 235.  
 236. function setOnLoadBox (onLoadBox) {
 237.  
 238.   if (onLoadBox == "Modal") {
 239.         onLoadModal = "true";
 240.   }
 241.  
 242.   if (onLoadBox == "Fancybox") {
 243.         onLoadFancybox = "true";
 244.   }
 245.  
 246.   if (onLoadBox == "Colorbox") {
 247.         onLoadColorbox = "true";
 248.   }
 249.  
 250.   if (onLoadBox == "Inpage") {
 251.         onLoadInpage = "true";
 252.   }
 253.  
 254.   if (onLoadBox == "Fullpage") {
 255.         onLoadFullpage = "true";
 256.   }
 257.  
 258. //alert("onLoadModal" + onLoadModal);
 259. //alert("onLoadFancybox" + onLoadFancybox);
 260. //alert("onLoadColorbox" + onLoadColorbox);
 261. //alert("onLoadInpage" + onLoadInpage);
 262. //alert("onLoadFullpage" + onLoadFullpage);
 263. }
 264.  
 265. // ========================================
 266. //  end Set Onload Page Box
 267. // ========================================
 268.  
 269. // ========================================
 270. //  start Light Boxes and Page Ajax
 271. // ========================================
 272.  
 273. var dataFancyboxTitle = "";
 274. var dataFancyboxAjax = "";
 275.  
 276. var dataColorboxAjax = "";
 277. var dataColorboxTitle = "";
 278.  
 279. var inpageButtonClick = false;
 280. var fullpageButtonClick = 'false';
 281.  
 282. //========== start initFancybox
 283.  
 284.         function initFancybox(fancyboxId) {
 285.  
 286.           if (progTriggerFancybox != 'true') {
 287.             dataTimeout =  $(fancyboxId).attr('data-fancybox-timeout');
 288.             dataFancyboxTitle = $(fancyboxId).attr('data-fancybox-title');
 289.             dataFancyboxAjax = $(fancyboxId).attr('data-fancybox-ajax');
 290.           }
 291.  
 292.           //alert ('dataFancyboxAjax' +  dataFancyboxAjax);  
 293.           //alert ('dataFancyboxTitle' +  dataFancyboxTitle);  
 294.           //alert('dataTimeout: ' + dataTimeout);
 295.  
 296.           if (typeof dataTimeout !== 'undefined' && dataTimeout !="") {
 297.             setTimeout("parent.jQuery.fancybox.close();", dataTimeout);
 298.           }
 299.  
 300.           //$('.toggle_fancybox')[0].click();
 301.           //$('.toggle_fancybox').triggerHandler('click', ["views/ajax/fancybox/announcements.html","spooky"]);
 302.  
 303.           loadFancybox(dataFancyboxAjax,dataFancyboxTitle);
 304.  
 305.           progTriggerFancybox = "false";
 306.         }//end function
 307.  
 308.  
 309.         function loadFancybox(dataFancyboxAjax,dataFancyboxTitle) {
 310.  
 311.           $.fancybox({
 312.  
 313.               'href'            : dataFancyboxAjax,            
 314.               //'modal'         : 'true',              
 315.               'width'           : '90%',
 316.               'height'          : 'auto',
 317.               'type'            : 'ajax',
 318.               'autoSize'        : false,
 319.               'autoScale'       : false,
 320.               'title'           : dataFancyboxTitle,
 321.               'scrolling'       : 'false',
 322.               'scrollOutside'   : 'false',
 323.            
 324.               helpers : {
 325.                 overlay : {
 326.                   css : {      
 327.                     //'background' : 'rgba(255, 255, 30, 0.95)'
 328.                     'background' : 'rgba(40, 33, 14, 0.5)'
 329.                   }
 330.                 },
 331.                 title : {
 332.                   type: 'outside',
 333.                   position : 'top'            
 334.                 }
 335.               }
 336.  
 337.               //return false;
 338.             });
 339.  
 340. }// end function loadFancybox
 341.  
 342. //========== end initFancybox
 343.  
 344. //========== start initColorbox
 345.  
 346.         function initColorbox(colorboxId) {    
 347.    
 348.           //alert('colorboxId: ' + colorboxId);
 349.           //alert('progTriggerColorbox: ' + progTriggerColorbox);
 350.  
 351.           if (progTriggerColorbox != 'true') {
 352.             dataTimeout =  $(colorboxId).attr('data-colorbox-timeout');
 353.             dataColorboxAjax =  $(colorboxId).attr('data-colorbox-ajax');
 354.             dataColorboxTitle =  $(colorboxId).attr('data-colorbox-title');
 355.           }
 356.  
 357.           //alert('dataTimeout' + dataTimeout);
 358.           //alert('dataColorboxAjax' + dataColorboxAjax);
 359.           //alert('dataColorboxTitle' + dataColorboxTitle);
 360.  
 361.           if (typeof dataTimeout !== 'undefined' && dataTimeout !="") {
 362.             setTimeout(function(){
 363.               $.colorbox.close();
 364.             }, dataTimeout);
 365.           }  
 366.              
 367.           loadColorbox(dataColorboxAjax,dataColorboxTitle);
 368.  
 369.           progTriggerColorbox = "false";
 370.  
 371.         } // end function initColorbox
 372.  
 373.  
 374.         function loadColorbox(dataColorboxAjax,dataColorboxTitle){
 375.           $.colorbox({
 376.             transition:"elastic",
 377.             title:dataColorboxTitle,
 378.             width:"95%",
 379.             height:"auto",
 380.             ajax:true, href:dataColorboxAjax
 381.           });
 382.         }
 383. //========== end initColorbox
 384.  
 385.  
 386.  
 387. //========== start initInpage
 388. function initInpage(inpageId) {
 389.  
 390.   inpageButtonClick='true';
 391.  
 392.   //alert('progTriggerInpage: ' + progTriggerInpage);
 393.  
 394.   if (progTriggerInpage != 'true') {
 395.        
 396.     dataTimeout =  $(inpageId).attr('data-inpage-timeout');
 397.     dataInpageAjax =  $(inpageId).attr('data-inpage-ajax');
 398.   }
 399.  
 400.   //alert('dataTimeout' + dataTimeout);
 401.   //alert('dataInpageAjax' + dataInpageAjax);
 402.  
 403.  
 404.   if($("#Inpage_Div").css('display') == 'none'){
 405.     $("#inpage-box").load(dataInpageAjax);
 406.     $("#Inpage_Div").fadeIn(500);
 407.  
 408.   } else {
 409.     $("#Inpage_Div").fadeOut(100);
 410.   }
 411.  
 412.   if (typeof dataTimeout !== 'undefined' && dataTimeout != "") {
 413.     setTimeout(function(){
 414.       $("#Inpage_Div").fadeOut(100);
 415.     }, dataTimeout);
 416.   }
 417.   progTriggerInpage = "false";
 418.  
 419. }// end function initInpage
 420.  
 421. //========== end initInpage
 422.  
 423. //========== start initFullpage
 424.  
 425.  
 426. function initFullpage(fullpageId) {
 427.  
 428.     fullpageButtonClick='true';
 429.  
 430.     if (progTriggerFullpage != 'true') {
 431.  
 432.       dataTimeout =  $(fullpageId).attr('data-fullpage-timeout');
 433.       dataFullpageAjax =  $(fullpageId).attr('data-fullpage-ajax');
 434.     }  
 435.  
 436.     if (dataFullpageAjax == "") {
 437.       dataFullpageAjax = defaultFullpageAjax;
 438.     }
 439.  
 440. //    $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 441. //    $("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 442.  
 443. $('#Fullpage_Div').fadeOut(100, function(){
 444.     $('#Fullpage_Div').load(dataFullpageAjax, function(){
 445.         $('#Fullpage_Div').fadeIn(2000);
 446.     });
 447. });
 448.  
 449. /*
 450. $("#Fullpage_Div").hide(500);
 451. $("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 452. $("#Fullpage_Div").fadeIn(3000);
 453. */
 454. /* //poop
 455.  
 456.  
 457.  
 458.  
 459.     if($("#Fullpage_Div").css('display') == 'none'){
 460.       $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 461.       $("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 462.     } else {
 463.       $("#Fullpage_Div").fadeOut(100);
 464.     }  
 465.  
 466.     if (typeof dataTimeout !== 'undefined' && dataTimeout !="") {
 467.  
 468.       setTimeout(function(){
 469.         $("Fullpage_Div").fadeOut(100);
 470.  
 471.         // back to default after timeout
 472.         if (defaultFullpageAjax != "") {
 473.        
 474.           $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 475.           $("#Fullpage_Div").fadeIn(defaultFullpageTimeout);
 476.         }
 477.  
 478.       }, dataTimeout);
 479.     }
 480. */
 481.  
 482.  
 483.     //alert('fullpage: ' + dataFullpageAjax);
 484.     progTriggerFullpage = "false";
 485. } //end function initFullpage
 486.  
 487. //========== end initFullpage
 488.  
 489. //========================================
 490. // end Light Boxes and Page Ajax
 491. //========================================
 492.  
 493. //========================================
 494. // start Format Page Based on Media Query
 495. //========================================
 496.  
 497. //var canvasName = 'navmap-canvas';
 498. var canvasName = 'dropdown-map-canvas';
 499.  
 500.  
 501. //$(document).ready(function() {  
 502. function defaultNavInit(){
 503.  
 504. // everything defaults to modal
 505. //var mediaLgArr = [ "Menu|Dropdown", "Page|Dropdown" ];
 506. //var mediaMdArr = [ ];
 507. //var mediaSmArr = [ ];
 508. //var mediaXsArr = [ ];
 509.  
 510. //alert('howdy');
 511. //alert(testVariable);
 512.  
 513.   //===== start  tool tip js  
 514.   //$(function () {
 515.   //    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
 516.   //});
 517.   //===== end tool tip js  
 518.  
 519.  
 520. // https://www.mobilemoxie.com/tools/mobile_handset_emulator/
 521.  
 522.   //==================== Start If Mobile IS Detected
 523.   if (/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
 524.     //alert('Mobile!');
 525.   } // if mobile detected
 526.   //==================== End If Mobile IS Detected
 527.  
 528.  
 529.  
 530.   //==================== Start If Mobile NOT Detected
 531.   if (!/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) {
 532.     //alert('Not Mobile!');
 533.   } // if mobile not detected
 534.   //==================== End If Mobile NOT Detected
 535.  
 536.  
 537.   //==================== Start Check Operating System
 538.  
 539.  
 540.  var userAgent = navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera;
 541.  
 542.       // Windows Phone must come first because its UA also contains "Android"
 543.     if (/windows phone/i.test(userAgent)) {
 544.             //alert('Windows Phone!');
 545.     }
 546.  
 547.     if (/android/i.test(userAgent)) {
 548.             //alert('Android!');
 549.  
 550.  
 551.             $("#modal_gmap_apple").css("display", "none");
 552.             $("#modal_gmap_android").css("display", "block");
 553.  
 554.             $("#dropdown_gmap_apple").css("display", "none");
 555.             $("#dropdown_gmap_android").css("display", "block");
 556.  
 557.  
 558.  
 559.             $(".listing_gmap_apple").css("display", "none");
 560.             $(".listing_gmap_android").css("display", "block");
 561.  
 562.  
 563.     }
 564.  
 565.     // iOS detection from: http://stackoverflow.com/a/9039885/177710
 566.     if (/iPad|iPhone|iPod/.test(userAgent) && !window.MSStream) {
 567.             //alert('iOS! 3');
 568.  
 569. //$("#gmap_apple").css").css({display: "none"});
 570. //$("#gmap_android").css({display: "none"});
 571.     }
 572.  
 573.   //==================== End Check Operating System
 574.  
 575.  
 576.  
 577.  
 578.  
 579.   mediaQueryInit();
 580.  
 581.   $(window).resize(function() {
 582.     mediaQueryInit();
 583.   });
 584.  
 585.  
 586. } // end Init Function
 587.  
 588.  
 589.   //==================== Start Initialize Nav Settings Based on Media Type
 590.  
 591.  
 592.   function mediaQueryInit(){
 593.  
 594.     getMediaType();
 595.  
 596.     displayMediaTypeDependent(mediaType);
 597.  
 598.   }// end mediaQueryInit
 599.  
 600.   //==================== End Initialize Nav Settings Based on Media Type
 601.  
 602.   //==================== Start Display Media Type Dependent HTML Based on Media Queries
 603.  
 604.   function displayMediaTypeDependent(mediaType){
 605.  
 606.   var mediaArr;
 607.   var mediaSliderArr;
 608.  
 609.  
 610.  
 611.     if (mediaType == 'lg') {
 612.      // alert(mediaType + mediaLgArr);
 613.       mediaArr = mediaLgArr;
 614.       mediaSliderArr = mediaSliderLg;
 615.  
 616.      $("#menu_button_container").css("display", "inline-block");
 617.  
 618.     }
 619.     else if (mediaType == 'md') {
 620.      // alert(mediaType + mediaMdArr);
 621.       mediaArr = mediaMdArr;
 622.       mediaSliderArr = mediaSliderMd;
 623.  
 624.      $("#menu_button_container").css("display", "inline-block");
 625.  
 626.     }
 627.     else if (mediaType == 'sm') {
 628.      // alert(mediaType + mediaSmArr);
 629.       mediaArr = mediaSmArr;
 630.       mediaSliderArr = mediaSliderSm;
 631.  
 632.      $("#menu_button_container").css("display", "inline-block");
 633.  
 634.     }
 635.     else if (mediaType == 'xs') {
 636.       //alert(mediaType + mediaXsArr);
 637.       mediaArr = mediaXsArr;
 638.       mediaSliderArr = mediaSliderXs;
 639.  
 640.      $("#menu_button_container").css("display", "");
 641.  
 642.     }
 643.  
 644.     //=== set div display based on media type          
 645.     set_div_display(mediaType);
 646.  
 647.  
 648.  
 649.     //===== start insert slider image based on media query
 650.  
 651.  
 652.     //sliderMQImgReplace = 'false';
 653.  
 654.     if (sliderMQImgReplace == 'true') {
 655.  
 656.       //var slideDataSrc =  $('#Slide_Img-1').attr('data-src');
 657.       //alert('slideDataSrc: ' + slideDataSrc);
 658.       //alert('test: ' +  mediaSliderArr);
 659.       //$('#Slide_Img-1').attr('data-src', 'img/media-sm/homepage_slider/emily-loving-photography-food-dallas-tx.jpg');
 660.       //#zoominout_slider_name_Img-1 //slidertype + name + img + num
 661.  
 662.  
 663.       $.each( mediaSliderArr, function( index, mediaSliderImgVal ){
 664.         var mediaSliderImgValSplt = mediaSliderImgVal.split('|');
 665.  
 666.         //alert('ID:'+ mediaSliderImgValSplt[0] + ' Loc:'+ mediaSliderImgValSplt[1]);
 667.  
 668.          var mediaSliderImgID  = '#' + mediaSliderImgValSplt[0];
 669.  
 670.          var bqWorks = mediaSliderImgID.match(/bqworks/g);
 671.          if (bqWorks != null) {
 672.            sliderName = 'bqworks';
 673.          }
 674.  
 675.          var zoomInOut = mediaSliderImgID.match(/zoominout/g);
 676.          if (zoomInOut != null) {
 677.            sliderName = 'zoominout';
 678.          }
 679.  
 680.         if (sliderName == 'bqworks') {
 681.           $(mediaSliderImgID).attr('data-src', mediaSliderImgValSplt[1]);
 682.           $(mediaSliderImgID).attr('data-retina', mediaSliderImgValSplt[1]);
 683.         }
 684.    
 685.         if (sliderName == 'zoominout') {
 686.           $(mediaSliderImgID).attr('src', mediaSliderImgValSplt[1]);
 687.         }
 688.  
 689.  
 690.  
 691.       });
 692.     }
 693.     //===== end insert slider image based on media query
 694.  
 695.  
 696.     //===== start insert menu type based on media query
 697.     $.each(mediaArr, function( index, mediaVal ) {
 698.  
 699.       var mediaSplt = mediaVal.split('|');
 700.       //alert('page:'+ mediaSplt[0] + ' type:'+ mediaSplt[1] + ' Spec:'+ mediaSplt[2]);
 701.  
 702.       var menuLinkID = '#' + mediaSplt[0] + '-Link';
 703.       var menuModalID = '#' + mediaSplt[0] + '-Modal';
 704.       var menuDropdownID = '#' + mediaSplt[0] + '-Dropdown';
 705.       var menuInpageID = '#' + mediaSplt[0] + '-Inpage';
 706.       var menuFancyboxID = '#' + mediaSplt[0] + '-Fancybox';
 707.       var menuColorboxID = '#' + mediaSplt[0] + '-Colorbox';
 708.       var menuFullpageID = '#' + mediaSplt[0] + '-Fullpage';
 709.  
 710.  
 711.  
 712.       if (mediaSplt[2] == "Map") {
 713.  
 714.         if (mediaSplt[1] == "Modal") {
 715.           canvasName = 'modal-map-canvas';
 716.         }
 717.  
 718.         if (mediaSplt[1] == "Dropdown") {
 719.           canvasName = 'dropdown-map-canvas';
 720.         }
 721.  
 722.         if (mediaSplt[1] == "Inpage") {
 723.           canvasName = 'inpage-map-canvas';
 724.         }
 725.  
 726.         if (mediaSplt[1] == "Fancybox") {
 727.           canvasName = 'fancybox-map-canvas';
 728.         }
 729.  
 730.         if (mediaSplt[1] == "Colorbox") {
 731.           canvasName = 'colorbox-map-canvas';
 732.         }
 733.  
 734.         if (mediaSplt[1] == "Fullpage") {
 735.           canvasName = 'fullpage-map-canvas';
 736.         }
 737.  
 738.  
 739.        // alert('canvasName: ' + canvasName);
 740.  
 741.  
 742.  
 743.       }
 744.  
 745.  
 746.       //===== Link
 747.       if (mediaSplt[1] == 'Link')
 748.       {
 749.         $(menuLinkID).css("display", "block");
 750.       } else {
 751.         $(menuLinkID).css("display", "none");
 752.       }
 753.  
 754.       //===== Modal
 755.       if (mediaSplt[1] == 'Modal')
 756.       {
 757.         $(menuModalID).css("display", "block");
 758.       } else {
 759.         $(menuModalID).css("display", "none");
 760.       }
 761.  
 762.  
 763.       //===== Dropdown
 764.       if (mediaSplt[1] == 'Dropdown')
 765.       {
 766.         $(menuDropdownID).css("display", "block");
 767.       } else {
 768.         $(menuDropdownID).css("display", "none");
 769.       }
 770.  
 771.       //===== Inpage
 772.  
 773.       if (mediaSplt[1] == 'Inpage')
 774.       {
 775.         $(menuInpageID).css("display", "block");
 776.       } else {
 777.         $(menuInpageID).css("display", "none");
 778.       }
 779.  
 780.  
 781.       //===== Fancybox
 782.  
 783.       if (mediaSplt[1] == 'Fancybox')
 784.       {
 785.         $(menuFancyboxID).css("display", "block");
 786.       } else {
 787.         $(menuFancyboxID).css("display", "none");
 788.       }  
 789.  
 790.  
 791.       //===== Colorbox
 792.  
 793.       if (mediaSplt[1] == 'Colorbox')
 794.       {
 795.         $(menuColorboxID).css("display", "block");
 796.       } else {
 797.         $(menuColorboxID).css("display", "none");
 798.       }  
 799.  
 800.  
 801.       //===== Fullpage
 802.  
 803.       if (mediaSplt[1] == 'Fullpage')
 804.       {
 805.         $(menuFullpageID).css("display", "block");
 806.       } else {
 807.         $(menuFullpageID).css("display", "none");
 808.       }  
 809.  
 810.    });
 811.    //===== end insert menu type based on media query
 812.  
 813. }
 814. //==================== End  Display Media Type Dependent HTML Based on Media Queries
 815.  
 816. //========================================
 817. // end Format Page Based on Media Query
 818. //========================================
 819.  
 820. //================================================================================  
 821. // End Outside $(document).ready
 822. //================================================================================  
 823. //================================================================================  
 824. // Start $(document).ready Initialize
 825. //================================================================================  
 826.  
 827. $(document).ready(function() {  
 828.  
 829.   $.ajaxSetup({ cache: false }); //clear cache
 830.  
 831.  
 832.   //$('#homepagelink').on('click', mybindClick); //rebind again
 833.  
 834.  
 835.   //=====start show default fullpage on homepagelink click
 836. /* //poop
 837.   if (pageName == "homepage") {
 838.  
 839.     $("#homepagelink").attr("href", '#');
 840.  
 841.     $("#homepagelink").click(function(){
 842.       //var dataHomelink =  $("#homepagelink").attr('data-homelink'); // get data attribute
 843.       //alert ('dataHomelink: ' + dataHomelink);
 844.  
 845.       $("#Fullpage_Div").fadeOut(100);
 846.  
 847.       //open default display   
 848.       if (defaultFullpageAjax != "") {
 849.         $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 850.         $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 851.       }
 852.     });
 853.  
 854.   }
 855. */
 856.   //=====end show default fullpage on homepagelink click
 857.  
 858.   //=====start show default fullpage on homepagelink click
 859.  
 860.   defaultNavInit();
 861.  
 862.   //=====start show default fullpage at start if media type match
 863. /* //poop
 864.   if (defaultFullpageLg == "true" && mediaType == "lg") {
 865.     $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 866.     $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 867.   }
 868.  
 869.   if (defaultFullpageMd == "true" && mediaType == "md") {
 870.     $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 871.     $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 872.   }
 873.  
 874.   if (defaultFullpageSm == "true" && mediaType == "sm") {
 875.     $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 876.     $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 877.   }
 878.  
 879.   if (defaultFullpageXs == "true" && mediaType == "xs") {
 880.     $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 881.     $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 882.   }
 883. */
 884.  
 885.   //=====start set div display to none
 886.   //if (typeof displayNoneDivs !== 'undefined' && displayNoneDivs != "") {
 887.   //  set_div_displaynone(displayNoneDivs);
 888.   //}
 889.   //=====end set div display to none
 890.  
 891.   //========== start toggle modal div
 892.  
 893.           $(".close .close_lb").click(function(){
 894.             alert('CLOSE!');
 895.           });
 896.  
 897. //========== start function modalClose
 898. /*
 899. function modalClose() {
 900.  
 901.   $(".modal-x").click(function(){
 902.     var parentModalId = $(this).parents(".modal").attr("id");
 903.     //alert('parentModalId: ' + parentModalId);
 904.  
 905.     //if (str.indexOf("Yes") >= 0)
 906.     //if (~str.indexOf("Yes")) // returns -1 if not found
 907.     //if (str.toLowerCase().indexOf("yes") >= 0) //case-insensitive
 908.     //if (/mls/i.test(str))
 909.  
 910.     if (parentModalId.toLowerCase().indexOf("mls") >= 0)
 911.     {
 912.       //$('.contact').addClass('agentbox_easeouttrans');
 913.       $('.contact').removeClass('agentbox_easeintrans');
 914.  
 915.       setTimeout(function(){
 916.  
 917.         //$('.contact').css({
 918.         //  'display': 'none',
 919.         //});
 920.  
 921.         $('#right').tabSlideOut('close');
 922.  
 923.       }, 500);
 924.     }
 925.   });
 926. }
 927. */
 928. //========== end function modalClose
 929.  
 930. /*
 931.           $('body').on('click','.modal-x',function(){
 932.             var thisModalId = this.id;
 933.             alert('CLOSE!:' + thisModalId);
 934. //$('#modal-456').modal('hide');
 935.           })
 936. */
 937.  
 938.  
 939.  
 940.           $('body').on('click','.toggle_modal',function(event){ //ensures hidden elements bind to event
 941.           //$(".toggle_modal").click(function(){
 942.  
 943.            //alert('toglemodalnow');
 944.  
 945.             var modalId = this.id;
 946.             modalId = '#' + modalId;
 947.  
 948.             var dataTarget =  $(modalId).attr('data-target');
 949.  
 950.             var dataModalAjax =  $(modalId).attr('data-modal-ajax');
 951.             var dataModalTitle =  $(modalId).attr('data-modal-title');
 952.             var dataModalTitleAjax =  $(modalId).attr('data-modal-title-ajax');
 953.             var dataTimeout =  $(modalId).attr('data-modal-timeout');
 954.             var dataAddClass =  $(modalId).attr('data-modal-addclass');
 955.             var dataRemoveClass =  $(modalId).attr('data-modal-removeclass');
 956.             var dataCloseModals =  $(modalId).attr('data-modal-closemodals');
 957.             var dataRunModalJS =  $(modalId).attr('data-modal-runjs');
 958.  
 959.             //alert('dataModalTitleAjax: ' + dataModalTitleAjax);
 960.             //alert('dataAddClass 1st: ' + dataAddClass);
 961.  
 962.             if (dataCloseModals != 'false') {
 963.              //alert('close open modals');
 964.               $('.modal').modal('hide'); // closes all active pop ups.
 965.               $('.modal-backdrop').remove(); // removes the grey overlay.
 966.             }
 967.  
 968.  
 969.             globalModalTitle = dataModalTitle; //not defined with "var"
 970.  
 971.             var newModalID = 'modal-' + dataModalTitle;
 972.             newModalID = newModalID.replace(/\s+/g, '-').toLowerCase();
 973.             var newModalPoundID = '#' + newModalID;
 974.  
 975.             globalNewModalPoundID = newModalPoundID; //not defined with "var"
 976.  
 977.             //alert('newModalID: ' + newModalID);
 978.  
 979.  
 980.             if(dataTarget == '' || typeof dataTarget === 'undefined' ) {
 981.               dataTarget = '#Modal_Open';
 982.             }
 983.  
 984.             //alert('dataTarget: ' + dataTarget);
 985.  
 986.  
 987.             if($(newModalPoundID).length == 0) {
 988.               //alert('div doesnt exist');
 989.               //$('#Modal_Open').clone().attr('id', newModalID).insertAfter('#Modal_Open');
 990.               $(dataTarget).clone().attr('id', newModalID).insertAfter(dataTarget); // changed 11-03-18 to allow unique modal html
 991.             }
 992.  
 993.  
 994.             //alert('Test' + " " +  newModalPoundID + "  " + dataModalTitle  + "  " + dataModalAjax);
 995.  
 996.             $(newModalPoundID).modal('show');
 997.  
 998.             //$(newModalPoundID).modal('toggle');
 999.             //$(newModalPoundID).modal('show');
 1000.             //$(newModalPoundID).modal('hide');
 1001.  
 1002.             //alert('dataAddClass: ' + dataAddClass)
 1003.  
 1004.             if(dataModalTitleAjax != '' && typeof dataModalTitleAjax !== 'undefined' ) {
 1005.               $(newModalPoundID).find( '.modal-title' ).load(dataModalTitleAjax,function(data){
 1006.                 //alert('modal title loaded!');
 1007.               });
 1008.  
 1009.  
 1010.             } else {
 1011.  
 1012.               $(newModalPoundID).find( '.modal-title' ).html(dataModalTitle);
 1013.             }
 1014.                
 1015.  
 1016.             //alert('modalId: ' + modalId);
 1017.             //alert('newModalPoundID' +  newModalPoundID);
 1018.             //alert('dataModalAjax: ' + dataModalAjax);
 1019.  
 1020.             if (modalId == '#toggle_modal_facebook') {
 1021.               $( newModalPoundID).find( '.modal-body' ).html($('#facebook_app_container').html());
 1022.             } else {
 1023.               $( newModalPoundID).find( '.modal-body' ).load(dataModalAjax,function(data){
 1024.  
 1025.                  //alert('modal loaded!');
 1026.                  afterModalLoad();
 1027.               });
 1028.             }
 1029.  
 1030.  
 1031. //initFacebook();//may be depreciated
 1032.  
 1033. //===================
 1034. //alert('afterModalLoad!');
 1035. //alert('dataAddClass: ' + dataAddClass);
 1036.  
 1037. addRemoveClasses(); // run once before load and once after below
 1038.  
 1039. //=====start function add and remove classes
 1040. function addRemoveClasses() {
 1041.  
 1042.   if (typeof dataAddClass !== 'undefined' && dataAddClass !="") {
 1043.                var addClassArr = new Array();
 1044.               addClassArr=dataAddClass.split(",");
 1045.  
 1046.               $.each(addClassArr  , function(index, addClass) {
 1047.                 //alert('addClass: ' + addClass);
 1048.  
 1049.                 var addClassArrSplt=addClass.split("|");
 1050.  
 1051.                 //alert('addClassArrSplt: ' + addClassArrSplt[0] + ' ' + addClassArrSplt[1]);
 1052.  
 1053.                 var addClassSelector = addClassArrSplt[0];
 1054.                 var classToAdd = addClassArrSplt[1];
 1055.  
 1056.                 if (typeof classToAdd !== 'undefined' && classToAdd !="") {
 1057.                   $(newModalPoundID).find(addClassSelector).addClass(classToAdd);
 1058.                 } else {
 1059.                   $(newModalPoundID).addClass(addClass); // assume not selector/class pair--just a class
 1060.                 }
 1061.  
 1062.  
 1063.               });
 1064.             }
 1065.  
 1066.             //end add modal class
 1067.  
 1068.             //start remove modal class
 1069.             if (typeof dataRemoveClass !== 'undefined' && dataRemoveClass !="") {
 1070.               var removeClassArr = new Array();
 1071.               removeClassArr=dataRemoveClass.split(",");
 1072.  
 1073.               $.each(removeClassArr, function(index, removeClass) {
 1074.                 alert('removeClass: ' + removeClass);
 1075.  
 1076.                  var removeClassArrSplt=removeClass.split("|");
 1077.  
 1078.                 //alert('removeClassArrSplt: ' + removeClassArrSplt[0] + ' ' + removeClassArrSplt[1]);
 1079.  
 1080.                 var removeClassSelector = removeClassArrSplt[0];
 1081.                 var classToRemove = removeClassArrSplt[1];
 1082.  
 1083.                 if (typeof classToRemove !== 'undefined' && classToRemove !="") {
 1084.                   $(newModalPoundID).find(removeClassSelector).removeClass(classToRemove);
 1085.                 } else {
 1086.                   $(newModalPoundID).removeClass(removeClass); // assume not selector/class pair--just a class
 1087.                 }
 1088.  
 1089.               });
 1090.             }
 1091.  
 1092. }//end function
 1093. //=====start function add and remove classes
 1094.  
 1095. //=====start function after modal load
 1096. function afterModalLoad() {
 1097.  
 1098. addRemoveClasses(); // run once before load and once after below
 1099.  
 1100.  
 1101.             //start add custom modal function
 1102.             //alert('dataRunModalJS: ' + dataRunModalJS);
 1103.             if (typeof dataRunModalJS !== 'undefined' && dataRunModalJS !="") {
 1104.               customModalJS(dataRunModalJS);
 1105.             }// end if
 1106.             //end add custom modal function
 1107.  
 1108.  
 1109. } // end function afterModalLoad()
 1110. //=====end function after modal load
 1111. //===================
 1112.  
 1113.  
 1114.             if (typeof dataTimeout !== 'undefined' && dataTimeout != "") {
 1115.               setTimeout(function(){
 1116.                 $().modal('hide');
 1117.               }, dataTimeout);
 1118.             }
 1119.  
 1120.             event.stopPropagation();
 1121.  
 1122.           });
 1123.  
 1124.   //========== end toggle modal div
 1125.  
 1126.   //========== start toggle fancybox div
 1127.  
 1128.   $(".toggle_fancybox").click(function(){
 1129.     var fancyboxId = this.id;
 1130.     fancyboxId = '#' + fancyboxId;
 1131.     //alert('ID: ' + fancyboxId);
 1132.     initFancybox(fancyboxId);
 1133.   });
 1134.  
 1135.   //========== end toggle fancybox div
 1136.  
 1137.   //========== start toggle colorbox div
 1138.  
 1139.   $(".toggle_colorbox").click(function(){
 1140.     var colorboxID = this.id;
 1141.     colorboxID = '#' + colorboxID;
 1142.     //alert('ID: ' + colorboxID);
 1143.     initColorbox(colorboxID);
 1144.   });
 1145.  
 1146.   $(window).resize(function(){    
 1147.     $.colorbox.resize({
 1148.       maxWidth:"auto",
 1149.       width:95+'%',
 1150.       height: "auto"
 1151.     });
 1152.   });                          
 1153.  
 1154.   //$("#toggle_colorbox").mCustomScrollbar({
 1155.   //  scrollButtons:{enable:true},
 1156.   //  live: "true",
 1157.   //  theme:"dark-thick",
 1158.   //  //theme:"dark-thin",  
 1159.   //  scrollbarPosition:"inside"
 1160.   //});
 1161.  
 1162.   $(".callbacks").colorbox({
 1163.     onOpen:function(){ alert('onOpen: colorbox is about to open'); },
 1164.     onLoad:function(){ alert('onLoad: colorbox has started to load the targeted content'); },
 1165.     onComplete:function(){ alert('onComplete: colorbox has displayed the loaded content'); },
 1166.     onCleanup:function(){ alert('onCleanup: colorbox has begun the close process'); },
 1167.     onClosed:function(){ alert('onClosed: colorbox has completely closed'); }
 1168.   });
 1169.  
 1170.   //========== end toggle colorbox div
 1171.  
 1172.  
 1173.   //========== start toggle inpage div
 1174.  
 1175.  
 1176.   $(".toggle_inpage").click(function(){
 1177.  
 1178.     var inpageId = this.id;
 1179.     inpageId = '#' + inpageId;
 1180.     //alert('ID: ' + inpageId);
 1181.  
 1182.     initInpage(inpageId);
 1183.   });
 1184.  
 1185.  
 1186.   $(".inpage_close_box").click(function(){
 1187.     //alert('X!');
 1188.       $("#Inpage_Div").fadeOut(100);
 1189.     });
 1190.  
 1191.  
 1192.   //========== end toggle inpage div
 1193.  
 1194.  
 1195.   //========== start toggle fullpage div
 1196.  
 1197.   //$(".toggle_fullpage").click(function(){
 1198.   $('body').on('click','.toggle_fullpage',function(event){ //ensures hidden elements bind to event
 1199.     var fullpageId = this.id;
 1200.     fullpageId = '#' + fullpageId;
 1201.     //alert('Fullpage ID: ' + fullpageId);
 1202.    
 1203.     glbFullpageId = fullpageId; //set global var
 1204.  
 1205.     initFullpage(fullpageId);
 1206.   });
 1207.  
 1208. // poop may be depreciated
 1209. // // close fullpage if another box is clicked -- variable defined in HTML or config.cgi
 1210. // //note: toggle-dropdown is has a hyphenated not underscrored
 1211. // //fullpageCloseClick = ".toggle_inpage, .toggle_fancybox, .toggle_colorbox, .toggle_modal, .dropdown-toggle"; //global
 1212. // $(fullpageCloseClick).click(function(){
 1213. //    //alert("clicked");
 1214. //    $("#Fullpage_Div").fadeOut(100);
 1215. //
 1216. //    //open default display   
 1217. //    if (defaultFullpageAjax != "") {
 1218. //      $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 1219. //      $("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 1220. //    }
 1221. //  });
 1222. // poop may be depreciated
 1223.  
 1224.   //========== end toggle fullpage div
 1225.  
 1226.  
 1227.   $(document).click(function(e) {
 1228.  
 1229. //e.stopPropagation();
 1230. //e.preventDefault();
 1231.  
 1232.     //========== start check if outside of inpage div (and nested divs)
 1233.     if (e.target.id != 'inpage-container'
 1234.       && !$("#inpage-container").find(e.target).length) {
 1235.  
 1236.       //&& !='toggle_inpage'
 1237.       //var targetID = e.target.id;
 1238.  
 1239.       var targetdisplayvalue = $("#Inpage_Div").css('display');
 1240.  
 1241.       if (inpageButtonClick == 'true') {
 1242.         //alert('outside: ' + targetdisplayvalue);
 1243.  
 1244.         $("#inpage-box").load(dataInpageAjax);
 1245.         $("#Inpage_Div").fadeIn(500);
 1246.  
 1247.         inpageButtonClick  = 'false';
 1248.       }
 1249.       else {
 1250.         //$('.toggle_inpage').on("click", function(e) {
 1251.         if (targetdisplayvalue == 'block')
 1252.         {
 1253.           //alert('outside: ' + targetdisplayvalue);
 1254.            $("#Inpage_Div").fadeOut(100);
 1255.         }
 1256.  
 1257.       } // end else
 1258.  
 1259.     }
 1260.     //========== end check if outside of inpage div (and nested divs)
 1261.  
 1262.  
 1263.     //========== start check if outside of fullpage div (and nested divs)
 1264.     if (e.target.id != 'fullpage-container'
 1265.     && !$("#fullpage-container").find(e.target).length) {
 1266.  
 1267.       var fullPageDisplayValue = $("#Fullpage_Div").css('display');
 1268.       //alert('outside div!');
 1269.  
 1270.         if (fullpageButtonClick == 'true') {
 1271.           //alert('outside click: ' + fullPageDisplayValue);
 1272.           //alert('dataFullpageAjax: ' +dataFullpageAjax); // gv defined above
 1273.  
 1274.  
 1275.           //$("#Fullpage_Div").fadeIn(500);
 1276.           //$("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 1277.  
 1278.  
 1279. /*
 1280.           $("#Fullpage_Div").fadeOut("100", function () {});
 1281.  
 1282.  
 1283.       setTimeout(function(){
 1284.  
 1285.           $("#Fullpage_Div").empty();
 1286.           $("#Fullpage_Div").fadeIn(5000);
 1287.           $("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 1288.  
 1289.       }, 100);
 1290.  
 1291. */
 1292. /*
 1293. //          $("#Fullpage_Div").animate({opacity: 0}, 1000);
 1294.  
 1295. $("#Fullpage_Div").animate({
 1296.     opacity: 0,
 1297.     //left: "+=50",
 1298.     //height: "toggle"
 1299.   }, 500, function() {
 1300.     //alert('Animation complete');
 1301.  
 1302.  
 1303.           $("#Fullpage_Div").css({display: "inline-block"});
 1304.           //$("#Fullpage_Div").empty();
 1305.           //$("#Fullpage_Div").fadeIn(5000);
 1306.           $("#Fullpage_Div").load(dataFullpageAjax);
 1307.           $("#Fullpage_Div").animate({opacity: 1},5000);
 1308.  
 1309.  
 1310.   });
 1311. */
 1312.  
 1313.  
 1314.  
 1315.  
 1316.  
 1317.  
 1318.  
 1319.  
 1320.           fullpageButtonClick = 'false';
 1321.         }
 1322.         else {
 1323.  
 1324.           //alert('no button click!');
 1325.  
 1326.           //if fullpageButtonClick not true  
 1327.           if (fullPageDisplayValue == 'block') {
 1328.          
 1329.             //alert('no click outside box');
 1330.             //$("#Fullpage_Div").fadeOut(100); // maybe not for fullpage?
 1331.           }
 1332.  
 1333.         } // end else
 1334.  
 1335.     } else {
 1336.         //alert('click in div');
 1337.     }
 1338.     //========== end check if outside of fullpage div (and nested divs)
 1339.  
 1340.   }); // end doc ready click
 1341.  
 1342.  
 1343. //  $('body').on("click",function (event) {
 1344. //    var obj = $(event.target);
 1345. //    obj = obj['context']; // context : clicked element inside body
 1346. //    var targetDivID = ($(obj).attr('id'));
 1347. //  
 1348. //      if (typeof(targetDivID) == "undefined"
 1349. //        && targetDivID != "Inpage_Div"
 1350. //        && targetDivID != "inpage-container"
 1351. //
 1352. //      ) {
 1353. //        alert('targetDivID'+targetDivID);
 1354. //      }
 1355. //   });
 1356.  
 1357.  
 1358.  
 1359.  
 1360. }); // end doc ready
 1361.  
 1362.  
 1363.  
 1364. //================================================================================  
 1365. // End $(document).ready Initialize
 1366. //================================================================================  
 1367.  
 1368. //================================================================================  
 1369. // Start Special Functions
 1370. //================================================================================  
 1371.  
 1372. //===== start function modalClose
 1373. function modalClose() {
 1374.  
 1375.   $(".modal-x").click(function(){
 1376.     var parentModalId = $(this).parents(".modal").attr("id");
 1377.     //alert('parentModalId: ' + parentModalId);
 1378.  
 1379.     //if (str.indexOf("Yes") >= 0)
 1380.     //if (~str.indexOf("Yes")) // returns -1 if not found
 1381.     //if (str.toLowerCase().indexOf("yes") >= 0) //case-insensitive
 1382.     //if (/mls/i.test(str))
 1383.  
 1384.     if (parentModalId.toLowerCase().indexOf("mls") >= 0)
 1385.     {
 1386.       //$('.contact').addClass('agentbox_easeouttrans');
 1387.       $('.contact').removeClass('agentbox_easeintrans');
 1388.  
 1389.       setTimeout(function(){
 1390.  
 1391.         //$('.contact').css({
 1392.         //  'display': 'none',
 1393.         //});
 1394.  
 1395.         $('#right').tabSlideOut('close');
 1396.  
 1397.       }, 500);
 1398.     }
 1399.   });
 1400. }
 1401. //===== end function modalClose
 1402.  
 1403.  
 1404.  
 1405.  
 1406.  
 1407. //===== start function setVisitedCookie
 1408. var visitedPage = "";
 1409.  
 1410. function setVisitedCookie() {
 1411.   if (document.cookie.indexOf('visitedIndex=true') == -1) {
 1412.  
 1413.     cookieMins = 2;
 1414.     cookieExp = cookieMins * 60 * 1000;
 1415.     set_cookie("visitedIndex", "true", "/", cookieExp);
 1416.  
 1417.     //var expires = new Date((new Date()).valueOf() + visitedCookieExp);
 1418.     //document.cookie = "visited=true;expires=" + expires.toUTCString();
 1419.  
 1420.     visitedPage = "false";
 1421.     //alert('First Time Here!');
 1422.   }
 1423.   else {
 1424.     visitedPage = "true";
 1425.     //alert('Already Been Here!');
 1426.   }            
 1427. } // end function setVisitedCookie
 1428. //===== end function setVisitedCookie
 1429.  
 1430.  
 1431. //================================================================================  
 1432. // End Special Functions
 1433. //================================================================================  
 1434.  
 1435.  
 1436. //================================================================================  
 1437. // Start Functions
 1438. //================================================================================  
 1439.  
 1440.  
 1441. //===== start function set cookie
 1442.  
 1443. //var cookieSecs = "";
 1444. //var cookieMins = "";
 1445. //var cookieHours = "";
 1446. //var cookieDays = "";
 1447. //var cookieExp = 1000*60*60*24*15; // 15 days
 1448. // 24 * 60 * 60 * 1000//24 hour
 1449. // days * hours * minutes * seconds * 1000//days
 1450.  
 1451. //var cookieMins = 2;
 1452. //var cookieExp = cookieMins * 60 * 1000;
 1453. //var cookieName = "Bems";
 1454. //var cookieValue = "Barls";
 1455. //var cookiePath = "/";
 1456. //set_cookie(cookieName, cookieValue, cookiePath, cookieExp);
 1457.  
 1458. function set_cookie(cookieName, cookieValue, cookiePath, cookieExp) {
 1459.   var cookieExpTime = new Date((new Date()).valueOf() + cookieExp);
 1460.   document.cookie = cookieName + "=" + cookieValue + "; path=" + cookiePath + "; expires=" + cookieExpTime.toUTCString();
 1461. }
 1462. //===== end function set cookie
 1463.  
 1464.  
 1465. //===== start function delete cookie
 1466. //var cookieName "Bems";
 1467. //delete_cookie(cookieName);
 1468.  
 1469. function delete_cookie(cookieName) {
 1470.   document.cookie = cookieName +'=; path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';
 1471. }
 1472. //===== end function delete cookie
 1473.  
 1474.  
 1475. //===== start function set_div_display
 1476.  
 1477. function set_div_display (mediaType) {
 1478.  
 1479.   // needs to be at end after all ajax loaded
 1480.  
 1481.   displayNoneDivs= '';
 1482.   displayBlockDivs = '';
 1483.  
 1484.   if (mediaType == "lg") {
 1485.     displayNoneDivs = displayNoneDivsLg;
 1486.     displayBlockDivs = displayBlockDivsLg;
 1487.  
 1488.     if (defaultFullpageLg == "true") {
 1489.       displayFullpageDiv = "true";
 1490.     } else {  
 1491.       displayFullpageDiv = "false";
 1492.     }
 1493.  
 1494.   }
 1495.  
 1496.   if (mediaType == "md") {
 1497.     displayNoneDivs = displayNoneDivsMd;
 1498.     displayBlockDivs = displayBlockDivsMd;
 1499.  
 1500.     if (defaultFullpageMd == "true") {
 1501.       displayFullpageDiv = "true";
 1502.     } else {  
 1503.       displayFullpageDiv = "false";
 1504.     }
 1505.  
 1506.   }
 1507.  
 1508.   if (mediaType == "sm") {
 1509.     displayNoneDivs = displayNoneDivsSm;
 1510.     displayBlockDivs = displayBlockDivsSm;
 1511.  
 1512.     if (defaultFullpageSm == "true") {
 1513.       displayFullpageDiv = "true";
 1514.     } else {  
 1515.       displayFullpageDiv = "false";
 1516.     }
 1517.  
 1518.   }
 1519.  
 1520.   if (mediaType == "xs") {
 1521.     displayNoneDivs = displayNoneDivsXs;
 1522.     displayBlockDivs = displayBlockDivsXs;
 1523.  
 1524.     if (defaultFullpageXs == "true") {
 1525.       displayFullpageDiv = "true";
 1526.     } else {  
 1527.       displayFullpageDiv = "false";
 1528.     }
 1529.  
 1530.   }
 1531.  
 1532.   //  alert('mediaType: ' + mediaType);
 1533.  
 1534.   //=== start Initialized Fullpage Div On Resize
 1535.  
 1536.   //alert('displayFullpageDiv: ' + displayFullpageDiv);
 1537.  
 1538.   if (displayFullpageDiv == 'true') {
 1539.  
 1540.     //=====POOP
 1541.     if (pageName == "homepage") {
 1542. //      alert('displayFullpageDiv: true');
 1543. //
 1544. //      $("#homepagelink").attr("href", '#');
 1545. //      $("#homepagelink").attr('data-homelink', 'script');
 1546.  
 1547.  
 1548. //$('#homepagelink').on('click', mybindClick); //rebind again
 1549.  
 1550. //$('#homepagelink').bind('click');
 1551.  $('#homepagelink').css("cursor", "auto");
 1552.  $('#homepagelink').css("pointer-events", "auto");
 1553.  
 1554.  
 1555.   //    var dataHomelink =  $("#homepagelink").attr('data-homelink');
 1556.   //    alert ('dataHomelink: ' + dataHomelink);
 1557.     }
 1558.     //=====POOP
 1559.  
 1560.   //=====end show default fullpage on homepagelink click
 1561.  
 1562.  
 1563.  
 1564.     //initFullpage('#toggle_fullpage_homepage');
 1565.     $("#Fullpage_Div").load(defaultFullpageAjax);
 1566.     $("#Fullpage_Div").fadeIn(0);
 1567.  
 1568.     //dataTimeout = "0";
 1569.     //dataFullpageAjax = defaultFullpageAjax;
 1570.     //progTriggerFullpage="true";
 1571.     //initFullpage();
 1572.  
 1573.   } else {
 1574.  
 1575.     //=====POOP
 1576.     if (pageName == "homepage") {
 1577.  
 1578.     // alert('displayFullpageDiv: false');
 1579. //     $("#homepagelink").attr('data-homelink', 'url');
 1580. //   $("#homepagelink").addClass('disablelink');
 1581. //alert('disa');
 1582.  
 1583. //$('#homepagelink').unbind('click');
 1584. //$('#homepagelink').off('click'); // click is succesfully removed
 1585.  
 1586.  
 1587.  $('#homepagelink').css("cursor", "default");
 1588.  $('#homepagelink').css("pointer-events", "none");
 1589.  
 1590.  
 1591. //      $("#homepagelink").attr("href", '');
 1592. //
 1593. //$('a#homepagelink').click(function() { return false; });
 1594. //
 1595. //      var dataHomelink =  $("#homepagelink").attr('data-homelink');
 1596. //      alert ('dataHomelink: ' + dataHomelink);
 1597. //
 1598.     }
 1599.  
 1600. //var mybindClick = function(event){
 1601. //     event.stopPropagation();
 1602. //     // execute a bunch of action to preform
 1603. //}
 1604.  
 1605.  
 1606.  
 1607.     //=====POOP
 1608.  
 1609.  
 1610.  
 1611.     //$("#Fullpage_Div").fadeOut(0);
 1612.   }
 1613.   //=== end Initialized Fullpage Div On Resize
 1614.  
 1615.  
 1616.  
 1617.   if (typeof displayNoneDivs !== 'undefined' &&  displayNoneDivs != "") {
 1618.     //alert('displayNoneDivs: ' + displayNoneDivs);
 1619.     $(displayNoneDivs).css("display", 'none');
 1620.   }
 1621.  
 1622.   if (typeof displayBlockDivs !== 'undefined' &&  displayBlockDivs != "") {
 1623.     //alert('displayBlockDivs: ' + displayBlockDivs);
 1624.     $(displayBlockDivs).css("display", 'block');
 1625.   }
 1626.  
 1627. // uses mediaTypes Array above
 1628. //  $.each(mediaTypes, function( index, mediaTypes ) {
 1629. //    alert('mediaTypes: ' + mediaTypes);
 1630. //  });
 1631.  
 1632. } // end function
 1633.  
 1634. //===== end function set_div_displaynone
 1635.  
 1636. //================================================================================  
 1637. // End Functions
 1638. //================================================================================

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.