C   37

rotacija

Guest on 30th April 2022 01:35:03 AM

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #define MAX 100
 4.  
 5. void rotiraj(char s[], char r[], int k)
 6. {
 7.   char c;
 8.   int i;
 9.   int duzina = strlen(s);
 10.   for(i=0;i<duzina;i++)
 11.      r[i]=s[(i+k)%duzina];
 12.  
 13.   r[i]='\0';  
 14. }
 15.  
 16. int main(int argc, char** argv)
 17. {
 18.   char rec[MAX];
 19.   char rotirana[MAX];
 20.   FILE* in,*out;
 21.   int i,k;
 22.  
 23.   in=fopen("dat.txt","r");
 24.   out=fopen("rotirano.txt","w");
 25.  
 26.   printf("Za koliko mesta treba rotirati nisku?");
 27.   scanf("%d",&k);
 28.  
 29.   /* fscanf vraca broj uspesnih konverzija (ucitanog podatka u trazeni)
 30.      format; kada dodje do kraja datoteke, povratna vrednost je 0  */
 31.        
 32.   while(fscanf(in,"%s",rec)>0)
 33.   {
 34.      rotiraj(rec,rotirana,k);
 35.      fprintf(out,"%s\n",rotirana);
 36.   }    
 37.    
 38. }

Raw Paste


Login or Register to edit or fork this paste. It's free.