VB   29
cauca.js
Guest on 16th March 2023 04:35:41 AM


 1. export const config = {
 2.     name: "cauca",
 3.     description: "Làm cho vui hmm"",
 4.     alises: [ "fish", "cauca" ],
 5.     cooldown: 5,
 6.     versions: "3.1.7",
 7.     credits: "Phatt"
 8. // Đừng đổi credits nữa làm người đi
 9. }
 10.  
 11. const data = [
 12.     { name: "Cá chà bặc🐧", rate: 0.1, point: 100, coin: 100000000 },
 13.     { name: "Megalondon🤯", rate: 0.1, point: 9999, coin: 1000000000 },
 14.     { name: "Cá rỉa hết mồi", rate: 6, point: 0, coin: 0 },
 15.     { name: "Cá Hồi", rate: 5, point: 10, coin: 400000 },
 16.     { name: "Cá Trê Nhỏ", rate: 5, point: 5, coin: 25000 },
 17.     { name: "Cá sấu", rate: 1, point: 99, coin: 10000000 },
 18.     { name: "Cá cảnh", rate: 10, point: 5, coin: 20000 },
 19.     { name: "Cá nóc", rate: 10, point: 10, coin: 700000 },
 20.     { name: "Cá Chim", rate: 4, point: 50, coin: 100000 },
 21.     { name: "Cá Trích", rate: 5, point: 20, coin: 45000 },
 22.     { name: "Cá vàng special", rate: 0.8, point: 999, coin: 20000000 },
 23.     { name: "𝐂𝚛𝚞𝚜𝚑", rate: 0.5, point: 105, coin: 10000000 },
 24.  { name: " "Người yêu", rate: 0.5, point: 105, coin: 10000000 },
 25.   { name: "Cá đuối", rate: 6, point: 101, coin: 500000 },
 26.   { name: "Cá Linh", rate: 5, point: 10, coin: 70000 },
 27.   { name: "Hộp đồ ăn nhanh", rate: 5, point: 1, coin: 5000 },
 28.   { name: "Rác thải:(", rate: 5, point: 1, coin: 5000 },
 29.   { name: "Ba ba", rate: 5, point: 51, coin: 30000 },
 30.   { name: "Cá heo hồng", rate: 2.5, point: 99, coin: 40000 },
 31.   { name: "Rùa biển", rate: 2.5, point: 99, coin: 8000000 },
 32.   { name: "Táo thối", rate: 2, point: 1, coin: 0 },
 33.   { name: "Cá bạc má", rate: 5, point: 20, coin: 60000 },
 34.   { name: "Cá sa ba", rate: 5, point: 25, coin: 50000 },
 35.   { name: "Cá mặt Trăng", rate: 2.5, point: 0.5, coin: 0 },
 36.   { name: "Sứa biển", rate: 2.5, point: 5, coin: 500 },
 37.   { name: "Cá chiên dòn", rate: 4, point: 25, coin: 100000 }
 38.  
 39. ];
 40.  
 41. const vị_trí = [
 42.     "trên cây",
 43.     "dưới đất",
 44.     "bên bờ suối",
 45.     "trong hang động",
 46.     "trong rừng rậm",
 47.     "trên sông",
 48.     "ở đồng ruộng",
 49.     "ở núi",
 50.     "trong vườn hoa",
 51.     "ở đáy xã hội",
 52.     "ở hồ bơi",
 53.     "trên nóc nhà",
 54.     "ao nhà 𝐂𝚛𝚞𝚜𝚑",
 55.     "câu trộm",
 56.     "Tây Nguyên sound"
 57.  
 58. ];
 59.  
 60. const cung_voi = [
 61.     "với 𝐂𝚛𝚞𝚜𝚑",
 62.     ",
 63.    "gười yêu",
 64.     "cùng Ronaldo",
 65.     "cùng với Messi",
 66.     "cùng với Halland",
 67.  " "cùng anh Bảnh",
 68.     "cùng gia đình",
 69.     "cùng cô hàng xóm",
 70.     "cùng cô giáo Thảo",
 71.     ",
 72.  " anh sửa ống nước",
 73.     ",
 74.  "hủ nhà",
 75.     ",
 76.  " vong ma"
 77.  
 78. ];
 79.  
 80. const checkin = [
 81.   "sáng sớm",
 82.   "sáng nắng đẹp",
 83.   "sáng mưa rào",
 84.  "sáng mưa to",
 85.   "sáng trời bão",
 86.   "sáng trời giông",
 87.   "trưa nắng nhẹ",
 88.   "trưa nắng đẹp",
 89.   "trưa nắng gắt",
 90.   "trưa mưa rào",
 91.   "chiều nắng chill",
 92.   "chiều nắng ấm",
 93.   "chiều mưa rào",
 94.   "chiều mưa to",
 95.   "hoàng hôn",
 96.   "bình minh",
 97.   "sẫm tối",
 98.   "đêm"
 99. ];
 100.  
 101.  
 102. let score = 0;
 103. let coinsEarned = 0;
 104.  
 105. export function onCall({ message }) {
 106.   let totalRate = 0;
 107.   for (const cá of data) {
 108.     totalRate += cá.rate;
 109.   }
 110.  
 111.   let number_of_fishes = Math.floor(Math.random() * 3) + 2; // Random từ 2-4 con cá
 112.   let fishes = [];
 113.  
 114.   for (let i = 0; i < number_of_fishes; i++) {
 115.     let randomNumber = Math.random() * totalRate;
 116.     let selectedFish = null;
 117.  
 118.     for (const cá of data) {
 119.       if (randomNumber < cá.rate) {
 120.         selectedFish = cá;
 121.         break;
 122.       }
 123.       randomNumber -= cá.rate;
 124.     }
 125.  
 126.     fishes.push(selectedFish);
 127.   }
 128.  
 129.   const vị_trí_cá = vị_trí[Math.floor(Math.random() * vị_trí.length)];
 130.  
 131.   const cung_voi_ai = cung_voi[Math.floor(Math.random() * cung_voi.length)];
 132.  
 133.   const check_in = checkin[Math.floor(Math.random() * checkin.length)];
 134.  
 135.   let point = 0;
 136.   let fish_names = "";
 137.   let fish_coins = "";
 138.   for (const cá of fishes) {
 139.     fish_names += cá.name + "|";
 140.     fish_coins += cá.coin + "|";
 141.     point += cá.point;
 142.     coinsEarned += cá.coin;
 143.   }
 144.  
 145.   const formattedCoins = new Intl.NumberFormat("vi-VN").format(coinsEarned);
 146.  
 147.  
 148.   const câu_trả_lời =

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.