C 81
While_blink.txt Guest on 22nd June 2020 03:23:23 AM
 1. #include <WiFi.h>
 2.  
 3. // wifi konfiguration:
 4. const char* ssid     = "Physical";
 5. const char* password = "workshop";
 6.  
 7. // web adresse koden henter en fil på:
 8. const char* host = "www.physical.io";
 9.  
 10. void setup() {
 11.   // Init seriel port
 12.   Serial.begin(115200);
 13.   Serial.println("");
 14.   Serial.println("");
 15.   Serial.print("forbinder til wifi:");
 16.   Serial.println(ssid);
 17.  
 18.   // start wifi
 19.   WiFi.begin(ssid, password);
 20.  
 21.   // vent på at wifi forbinder
 22.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 23.     delay(500);
 24.     Serial.print(".");
 25.   }
 26.  
 27.   Serial.println("");
 28.   Serial.println("Forbundet til WiFi");  
 29.   Serial.println("IP adresse: ");
 30.   Serial.println(WiFi.localIP());
 31. }
 32.  
 33.  
 34. void loop() {
 35.   Serial.print("connecting to ");
 36.   Serial.println(host);
 37.  
 38.   // vi bruger WiFiClient til at lave en tcp forbindelse til serveren
 39.   WiFiClient client;
 40.   const int httpPort = 80;
 41.   if (!client.connect(host, httpPort)) {
 42.     Serial.println("forbindelse fejlede");
 43.     return;
 44.   }
 45.  
 46.   // we laver en URI til en http GET request:
 47.   String url = "/test.html";
 48.   Serial.print("Requesting URL: ");
 49.   Serial.println(url);
 50.  
 51.   // Vi sender request'en til web serveren
 52.   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
 53.                "Host: " + host + "\r\n" +
 54.                "Connection: close\r\n\r\n");
 55.   delay(500);
 56.  
 57.   // Vi læser alt data vi modtager fra webserveren
 58.   // og printer den ud på seriel porten
 59.   while(client.available()){
 60.     String line = client.readStringUntil('\r');
 61.     Serial.print(line);
 62.   }
 63.  
 64.   Serial.println();
 65.   Serial.println("closing connection");
 66.   // vi venter lidt...
 67.   delay(5000);
 68. }

Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.